skip to Main Content
Kontakt: post@kik.no

KIK-Rekrutt

Rekrutt er et breddetilbud uten organisert serie. Spillerene består for det meste av tidligere aktive spillere med gode ferdigheter og kunnskaper.

Målet med rekrutt er å holde tidligere aktive spillere på isen – «flest mulig lengst mulig», som en del av KIK sportsplan og ishockeyforbundets retningslinjer.

Målgruppen er spillere som går fra aldersbestemte lag og ikke velger aktiv seniorsatsing. Erfaringsvis kan slike spillere utvikle seg til dyktige og aktive seniorspillere over tid. Samtidig vil de være godt utdannende og kunnskapsrike ressurser for klubben i ulike sammenhenger, f.eks på trenersiden.

Det er krav til ferdighet og kapasitet for å delta. Det er kvalitet og tempo med ønske om å gi følelsen av å spille som aktiv. Det er lett kontakt, men ikke fulle taklinger.

På trening blandes det inn A-lags spillere som spiller andre gode og for å lage en sosialt miljø for tidligere aktive A-spillere.

Det tas inn spillere fra aldersbestemte lag for å lage en sosial og kjent ramme for spillere som akkurat er blitt overårige.

Partiet fylles opp med spillere fra Warriors med tilstrekkelige ferdighet, slik at det er tilstrekkelig antall for fulle rekker.

Har du vært tidligere aktiv og vil spille ?

Dersom du har spilt en del før, men av ulike grunner ikke har anledning til å satse som aktiv, er rekrutt partiet der du vedlikeholder dine ferdigheter. Deretter kan du se hva du vil gjøre ut av det- enten satse senere eller være en støttespiller for andre som vil.

Trenere og sportslig tilbud

Det er ingen som innehar en trenerrolle, men det finnes en person som organiserer aktiviteten.

Øktene fylles opp med minst 20 personer. Det er lett oppvarming og for det aller meste spill fem mot fem. Som oftest får vi på plass to keepere. Isplanen angir istider

Kamper, cup og serie

Rekrutt spiller ikke faste kamper, men det hender laget blir treningsmotstander for aldersbestemte lag og som rundingsbøyer mot  A laget.

Kontaktpersoner

Andreas Myhre

Lag-Blogg