skip to Main Content
Kontakt: post@kik.no

Dette er KIK

Kristiansand Ishockeyklubb (KIK) er en breddeklubb stiftet i 1992. Ishallen kom på plass i 2011.KIK har tilnavnet «Lions» etter løven i Kristiansands byvåpen.KIK har per august 2019 321 medlemmer. KIK er regionens klart største ishockeymiljø. Klubben har flere unge som har plass på ulike landslag, kretslag, ungdom- og elitelag rundt i Norge. KIK fokuserer på likestilling, mangfold og inkludering. Jentesatsning står sterkt, det er mange ulike nasjonaliteter i medlemsmassen og barn og unge med spesielle behov er en definert satsning.

Herrelaget spiller i 3.divisjon SørVest  og er tilpasset egenutviklede spillere. Kvinnelaget  spiller i 1.div kvinner nasjonalt.

KIK bidrar til at Kristiansand fremstår som en moderne og attraktiv by både for innflyttere, studenter og fastboende på Sørlandet.

Administrativ sammensetning:

 • Daglig leder Mads Gabrielt Scott (ansatt)
 • Styret
 • Kioskutvalget
 • Rekrutteringsutvalget (inkludert hockeyskolen)
 • Sponsorutvalget
 • Sekretariat- og arrangementsutvalget
 • Kommunikasjonsutvalget
 • Materialutvalget
 • Klubbhus-utvalget

Styret 2021:
Leder: Bjørn Tore Haugen (2020-2021)
Nestleder: Øystein Liebermann (2021-2022)
Styrerepresentanter : Anne Lene Hansen (2020-2021), Linn-Cecilie Larsen (2020-2021), Hege Hultmann (2020-2021), Christine Alsaker (2021-2022)
Vara: Bjarne Færestrand (2020-2021), Sjur Wangen (2021-2022)

Kioskutvalget
Sasha er kioskens store beskytter, godt støttet av Linn-Cecilie Larsen. Sistenevnte er styrets representant i i kioskutvalget, som har ansvaret for å drive kiosken i selve ishallen. Der har KIK eget utstyr og selger kioskvarer ved egne arrangementer. ​Kiosken har betalingsautomat.

Rekruttering og skøyteskole
Øystein Liebermann leder jobben med å rekruttere nye spillere til KIK. Det handler mest om å få tak i de yngste og få de inn på hockeyskolen. Barnehager, barneskoler, Kompisbanen i byen er arenaer for rekruttering.

Sponsorutvalget:
Øystein Libermann leder også sponsorutvalget som forøvrig består av flere medlemmer fra klubben

Sekretariat- og arrangementssutvalget
Ledes av Bjarne Færestrand. Utvalget har  ansvar for sekretariatsfunksjonen for alle KIK sine hjemmekamper for alle lag. Bruker ressurser fra klubben til gjennomføring. Alle type arrangement ivaretas også av utvalget. Andreas Myhre fra styret er også i utvalget.

Kommunikasjonsutvalget
KIK har sin egen redaksjon som styrer kommunikasjonen eksternt og internt i klubben, herunder hjemmeside, Facebook, Youtube, Instagram og øvrige sosiale medier. Leder for utvalget er Andreas Myhre. I redaksjonen sitter forøvrig Guro Wasland, Jan Harald Rismyhr, Mads Gabriel Scott og Joe Michael Richard. Du kan kontakte redaksjonen på mail på adressen media@kik.no.

Material utvalg
Ledes av Bjarne Fjærestrand. Klubben hadde tidligere utstyr til utlån, men har avviklet dette. Hockeyskolen låner ut (gratis) utstyr til de minste.

Klubbhus utvalg
Ledes av Øystein Liebermann. Klubben bygger klubbhus på Idda Arena.

Bli medlem:
All medlemshåndtering i KIK er håndtert gjennom løsningen «Min idrett» levert fra Norges Idrettsforbund. Last ned app til Min idrett eller bruk en nettleser. Registrer deg og dine familiemedlemmer. Gjennom dine sider på «Min Idrett» administrer du alle mulig medlemskap, lisenser og treningsavgifter i alle klubber du er med i. Deretter søker du opp Kristiansand Ishockeyklubb i Min idrett via «finn ny klubb». Deretter sender du søknad. Nå har KIK fått deg inn som medlem så snart vi har godkjent deg. Vi sender medlemskontingenten via Min idrett. Du får melding på på email og evt. varsling i app når vi har sendt ut til deg. Veiledning fra Norges idrettsforbund finner du her eller sjekk denne videoen fra NIF om løsningen.

Sliping av skøyter
KIK har egen slipemaskin og utdannede personer for å slipe skøyter. Som medlem har du til enhver tid andledning til å slipe dine skøyter av en av de godkjente sliperene i klubben. Spør din lagleder hvem som sliper på ditt parti. Som aktiv betaler du slipeavgift fastsatt av styret. Denne fastsettes som treningsavgiften for hvert halvår og sendes ut til innbetaling via MinIdrett. Det er ulik slipeavgift i forhold til hvilket parti du tilhører. Det er snakk om noen hundrelapper hvert år, og det er styret som beslutter summen ved inngangen til ny sesong. Slipeavgiften sendes ut sammen med treningsavgiften.

Kurv på lageret
Det er anledning til å ha kurv på utstyrslager som KIK disponerer på Idda.  Det er spesielle rutiner for håndtering av kurven, bla. annet skal den bæres opp fra gulvet med to hender og dører skal åpnes av andre enn den som bærer kurv. Dette grunnet slitasje på hallen.

Det er styret som fastsetter hvem som tildeles kurv. Sett deg på liste innen angitt dato som styret og daglig leder setter, deretter tildeles du plass basert etter behov. Det er begrenset antall kurver og plasser. Plassene er nummererte og styret kan kreve betaling eller leie for kurvene.

Er du nytt medlem, ta kontakt med styret for å få plass.

Lageret er avvfuktet ​og utstyret tørker fint. Kurvlageret skal tømmes når isen tas og du tar utstyret hjem. Det blir en kort periode i oppstart av ny sesong, der du kan fortsette din forrige kurvplass. Deretter frigis kurvene til eventuelle nye medlemmer.

Det er kurvrelger som er slått opp på innsiden av lageret, som alle må følge.

Klubbtøy og artikler- avtale med XXL

KIK har avtale med XXL. Om du vil kjøpe hockeyutstyr, klubbkolleksjon eller ny kajakk, får klubben prosenter av salgssummen dersom du er logget inn.

For å handle hos XXL må du logge deg på med din XXL-bruker. Hvis du ikke har bruker, registrerer du deg bare.

Bruk linken til KIK sin Team-side på XXL. Bruk denne lenken: Link til KIK TEAM site på XXL

Du kan også bruke KIK sin QR- klubbkode .  Denne koden ligger også i kassa hos butikken, men det er greit å ta et skjermbilde og ha den med. Handler du direkte i butikk er det viktig at du sier du hører til Kristiansand Ishockeyklubb eller ber om at de skanner KIK sin QR-kode.

I klubbprofilen har vi tatt fram et stort utvalg av trykte klubbprodukter i samarbeide med Kristiansand Ishockeyklubb og CCM. På siden finner du også andre produkter som er utvalgte til din klubb. I varehuset i Kristiansand kan du prøve tekstiler for å
finne riktig størrelse. Deretter gjøres bestillingen online. Visse produkter som ikke skal trykkes kan kjøpes direkte i varehuset.

ÅRSPLAN
Årsmøte i KIK avholdes etter at kalenderåret er over. Det skjer vanligvis i mars. Møtet avholdes vanligvis i «medierommet» på Idda Arena. Ved årsmøte skal alle deltagere registreres ved inngang, slik at antall stemmeberettigede medlemmer blir korrekt.

Istid august til mai
​Isen på Idda legges vanligvis ved oppstart av skoleferie og ligger frem til første helgen i mai. Under høytider i sesong stenges ofte Idda av kommunen.

Dugnader
Dugnader gjennomføres som oftest på sommeren,

Off Ice trening på sommeren
KIK arrangerer ofte felles barmarkstrening i området rundt Idda på sommeren. Dette er alt fra løpetrening til styrketrening og passer for alle medlemmer.​

Prøve?
KIK har partier for alle nivåer, også nybegynnere. Det er til en viss grad mulig å låne utstyr de første gangene på is, men i begrenset omfang. Ta kontakt med lagleder på det aktuelle partiet, du finner kontaktdata under «våre lag.

Medlemskontigent
Årsmøte fastsetter årlig en medlemskontingent. Denne gjelder for kalenderåret. I 2021 er medlemsavgiften 250 kr for ett år. Det finnes også familiemedlemsskap til 600 kr. Medlemsskap gjør deg stemmeberettiget på årsmøtet

Treningsavgift
For medlemmer som vil delta på våre lag og grupper, tilkommer treningsavgift i tillegg til medlemskontingent. Medlemsskap er påkrevd for deltakelse på is. Treningsavgiftene fastsettes av styret og har som grunnprinsipp at skal dekke lagets direkte kostnader. Samtidig tilstrebes en breddeprofil for å tiltrekke seg bare og unge til sporten.

Treningsavgiften sendes ut to ganger i sesongen, en for høsten og en for våren. Innbetales via MinIdrett. Din lagleder sørger for at du meldes inn som aktivt medlem på ditt respektive parti.

Treningsavgiftene varierer fra parti til parti relatert til ulike behov og bruk av ressurser. Det er søskenrabatt på treningsavgift. Den er 625 kr per sesong for barn nummer 2 og øvrige (sesongen 2018/2019). Det er studentrabatt for høyere utdanning på 625 kr for spillere på A laget. Det er mulig å jobbe frivillig dugnad (primært på sommerhalvåret) som gir et fratrekk i treningsavgift på 625 kr per dugnad (2019/2020).

For høsten 2021 er treningsavgiftene (for et halvt år):

 • DNSH Hockeyskolen 4-8 år: 0
 • Skøyteskole ungdom 9-12 år: 1000
 • U8-9-10-12 : 500 kr
 • U14/16: 1500 kr
 • Ungdomsrekrutt : 1500 kr
 • Warriors /Old Boys: 1750 kr
 • Dame A lag : 2500 kr
 • Herre A lag: 2500 kr
 • Dame A/Herre A student: 1500 kr

Dersom en spiller deltar i flere kategorier/flere lag, betales den «høyeste» avgiften og kun den.

Ungdom Bredde står fritt til å delta på alle breddetilbud (Ungdom/Rekrutt/Felles osv)

Det kan komme endringer i treningsavgiftene for seniorlagene alt avhengig av hvordan forbundet bestemmer å gjennomføre sesongene.

Idda Arena
Arena er et flerbruksanlegg med ishall, curlingbaner, idrettshall, styrkerom, mediarom og flere rom for ulike kampsporter. Det er fire oppvarmede garderober tilknyttet ishallen og KIK disponerer noe lager. Kommunen driver en kiosk i inngangspartiet, som også rommer en del sittegrupper. Anlegget sto klart i 2011 og eies av Kristiansand Kommune. Det er ganske bra med parkeringsplasser, men også periodevis stor pågang dersom det er aktiviteter i alle deler av flerbruksanlegget. Fra Kristiansand sentrum er det ca 15 min gåavstand fra «Markens» og opp til Idda