Skip to content

Dette er KIK

Kristiansand Ishockeyklubb (KIK) er en breddeklubb stiftet i 1992. Ishallen kom på plass i 2011. KIK har tilnavnet “Lions” etter løven i Kristiansands byvåpen.KIK har per august 2019 til sammen 321 medlemmer. KIK er regionens klart største ishockeymiljø. Klubben har flere unge som har plass på ulike landslag, kretslag, ungdom- og elitelag rundt i Norge. KIK fokuserer på likestilling, mangfold og inkludering. Jentesatsning står sterkt, det er mange ulike nasjonaliteter i medlemsmassen og barn og unge med spesielle behov er en definert satsning.

Damelaget spiller i 1.divisjon  og Herrelaget spiller i 2. divisjon . Begge lag er tilpasset egenutviklede spillere.

KIK bidrar til at Kristiansand fremstår som en moderne og attraktiv by både for innflyttere, studenter og fastboende på Sørlandet.

Administrativ sammensetning:

Styret 2024/2025:

Leder: Tina Natvig (2024-2026)
Nestleder:  Øystein Lieberman (2024-2025)

Styremedlemmer og organisering:

Ben Litvak (2024-2025) – Sportslig utvalg
Christine Alsaker (2024-2025) – Administrasjonsutvalg
Morten Skjørholm (2024-2026) – Klubbhusutvalg
Trond Greger Aanonsen (2024-2026) – Markedsutvalg
Emil Haave (2024-2026) – Arrangementsutvalg
Martin Andersen (2024-2025) – Materialutvalg
Eirin Tobiassen (2024-2026) – Informasjonsutvalg
Anne Lene Hansen (2024-2026) – Varamedlem
Mikkel Høiberg (2024-2026) – Varamedlem

Bli medlem:
All medlemshåndtering i KIK er håndtert gjennom løsningen “Min idrett” levert fra Norges Idrettsforbund. Last ned app til Min idrett eller bruk en nettleser. Registrer deg og dine familiemedlemmer. Gjennom dine sider på “Min Idrett” administrer du alle mulig medlemskap, lisenser og treningsavgifter i alle klubber du er med i. Deretter søker du opp Kristiansand Ishockeyklubb i Min idrett via “finn ny klubb”. Deretter sender du søknad. Nå har KIK fått deg inn som medlem så snart vi har godkjent deg. Vi sender medlemskontingenten via Min idrett. Du får melding på på email og evt. varsling i app når vi har sendt ut til deg. Veiledning fra Norges idrettsforbund finner du her eller sjekk denne videoen fra NIF om løsningen.

Sliping av skøyter
KIK har egen slipemaskin og utdannede personer for å slipe skøyter. Som medlem har du til enhver tid andledning til å slipe dine skøyter av en av de godkjente sliperene i klubben. Spør din lagleder hvem som sliper på ditt parti. Som aktiv betaler du slipeavgift fastsatt av styret. Denne fastsettes som treningsavgiften for hvert halvår og sendes ut til innbetaling via MinIdrett. Det er ulik slipeavgift i forhold til hvilket parti du tilhører. Det er snakk om noen hundrelapper hvert år, og det er styret som beslutter summen ved inngangen til ny sesong. Slipeavgiften sendes ut sammen med treningsavgiften.

Kurv på lageret
Det er anledning til å ha kurv på utstyrslager som KIK disponerer på Idda.  Det er spesielle rutiner for håndtering av kurven, bla. annet skal den bæres opp fra gulvet med to hender og dører skal åpnes av andre enn den som bærer kurv. Dette grunnet slitasje på hallen.

Det er styret som fastsetter hvem som tildeles kurv. Sett deg på liste innen angitt dato som styret og daglig leder setter, deretter tildeles du plass basert etter behov. Det er begrenset antall kurver og plasser. Plassene er nummererte og styret kan kreve betaling eller leie for kurvene.

Er du nytt medlem, ta kontakt med styret for å få plass.

Lageret er avvfuktet ​og utstyret tørker fint. Kurvlageret skal tømmes når isen tas og du tar utstyret hjem. Det blir en kort periode i oppstart av ny sesong, der du kan fortsette din forrige kurvplass. Deretter frigis kurvene til eventuelle nye medlemmer.

Det er kurvrelger som er slått opp på innsiden av lageret, som alle må følge.

Har du lyst til å prøve?

KIK har hockeyskole og  partier for alle nivåer, også nybegynnere. Det er til en viss grad mulig å låne utstyr de første gangene på is, men i begrenset omfang. Ta kontakt med lagleder på det aktuelle partiet, du finner link til omtaler og kontaktdata under.

SE våre lag >>

Dokumenter

ÅRSPLAN
Årsmøte i KIK avholdes etter at kalenderåret er over. Det skjer vanligvis i mars. Møtet avholdes vanligvis i “medierommet” på Idda Arena. Ved årsmøte skal alle deltagere registreres ved inngang, slik at antall stemmeberettigede medlemmer blir korrekt.

Istid august til mai
​Isen på Idda legges vanligvis ved oppstart av skoleferie og ligger frem til første helgen i mai. Under høytider i sesong stenges ofte Idda av kommunen.

Dugnader
Dugnader gjennomføres som oftest på sommeren,

Off Ice trening på sommeren
KIK arrangerer ofte felles barmarkstrening i området rundt Idda på sommeren. Dette er alt fra løpetrening til styrketrening og passer for alle medlemmer.​

Medlemskontigent
Årsmøte fastsetter årlig en medlemskontingent. Denne gjelder for kalenderåret. I 2022 er medlemsavgiften 250 kr for ett år. Det finnes også familiemedlemsskap til 600 kr. Medlemsskap gjør deg stemmeberettiget på årsmøtet

Treningsavgift
For medlemmer som vil delta på våre lag og grupper, tilkommer treningsavgift i tillegg til medlemskontingent. Medlemsskap er påkrevd for deltakelse på is. Treningsavgiftene fastsettes av styret og har som grunnprinsipp at skal dekke lagets direkte kostnader. Samtidig tilstrebes en breddeprofil for å tiltrekke seg bare og unge til sporten. Treningsavgiften sendes ut halvårlig og kalles semesteravgift

Treningsavgiften sendes ut to ganger i sesongen, en for høsten og en for våren. Innbetales via MinIdrett. Din lagleder sørger for at du meldes inn som aktivt medlem på ditt respektive parti.

Treningsavgiftene varierer fra parti til parti relatert til ulike behov og bruk av ressurser. Det er søskenrabatt på treningsavgift. Den er 625 kr per sesong for barn nummer 2 og øvrige (sesongen 2018/2019). Det er studentrabatt for høyere utdanning på 625 kr for spillere på A laget. Det er mulig å jobbe frivillig dugnad (primært på sommerhalvåret) som gir et fratrekk i treningsavgift på 625 kr per dugnad (2019/2020).

For høsten 2022 er semesteravgiftene (for et halvt år):

  • A-lag Herrer : 3000,-
  • A-lag Damer : 2500,-
  • A-lag Herre\Dame Studenter: 1500,-
  • Oldboys:/Warriors/Rekrutt: 1500,-
  • U16: 1750,-
  • U14: 1750,-
  • U11/12: 750,-
  • U8-10: 500,-
  • Hockeyskolen: 0 (Kun medlemskontingent )
  • Skøyteskole ungdom: 750,-

Dersom en spiller deltar i flere kategorier/flere lag, betales den “høyeste” avgiften og kun den.

Det kan komme endringer i treningsavgiftene for seniorlagene alt avhengig av hvordan forbundet bestemmer å gjennomføre sesongene.

Slipeavgifter tilkommer i tillegg: Den er 200 kr i semesteret for A lagene, 100,- for Old Boys/Rekrutt, 200 kr for U16/14 og ellers 100 kr for øvrige

Idda Arena
Arena er et flerbruksanlegg med ishall, curlingbaner, idrettshall, styrkerom, mediarom og flere rom for ulike kampsporter. Det er fire oppvarmede garderober tilknyttet ishallen og KIK disponerer noe lager. Kommunen driver en kiosk i inngangspartiet, som også rommer en del sittegrupper. Anlegget sto klart i 2011 og eies av Kristiansand Kommune. Det er ganske bra med parkeringsplasser, men også periodevis stor pågang dersom det er aktiviteter i alle deler av flerbruksanlegget. Fra Kristiansand sentrum er det ca 15 min gåavstand fra “Markens” og opp til Idda