Skip to content
Løvens hule blir en ny andre etasje på Idda Arena

Klart for "Løvens Hule"

Kristiansand Ishockeyklubb «Lions»  skal bygge klubbhus på Idda Arena. Ikke bare noe for oss, men et nærmiljøanlegg til glede for bydelen Grim/Suldalen, presiser en entusiastisk styreleder i KIK og prosjektleder for klubbhuset, Øystein Liebermann. Han har sammen med flere andre i KIK lagt ned utallige timer for å komme frem til det som er blitt til en godkjent rammetillatelse fra Kristiansand kommune. Alt er nå klart for selve byggeprosessen.

– Klubbhuset skal være et sted for klubbens medlemmer der vi kan samles, trene, ha møter, tilby kafe, se videoanalyser eller bare «henge» sier Øystein og fortsetter. – Vi tror det vil gi klubben et realt løft både for eksisterende og potensielt nye medlemmer. Det blir en skikkelig «Løvens Hule», noe som passer for en klubb med et herrelag som heter Lions.

Klubbhuset skal også fungere som et fritidstilbud i nærmiljøet.

– Noen utvalgte tider i uken skal vi tilby e-sport, mediavisninger, aktiviteter eller bare et sted for  unge i nærmiljøet som trenger noen å prate litt med. Fra klubbens side håper vi dette gir interesse for idrett og ishockeysporten i landsdelen. Vi starter med en kopp kakao og kanskje ender vi med en toppspiller i norsk ishockey, avslutter Øystein retorisk?

Fritidsaktiviteter vil bli godt koordinert med andre fritidstilbud i bydelen etter en allerede god dialog med kommunen og deres representanter. KIK har også mottatt støtte til å tilsette dedikerte folk til å få til integrering, likestilling og mangfold i kampen mot utenforskap i bydelen.

Identitet

– Dette gir oss en identitet som klubb, sier Michael Befus i KIK. Han er en sentral skikkelse i KIK og har lagt ned mye arbeid for å få til klubbhuset. Som arkitekt i Trollvegg tegnet han Idda Arena. Hockeytreneren er klokkeklar på at et klubbhus er svært viktig for en idrettsklubb som KIK.

– Her kan vi trene teknikk, gjennomføre videoanalyser og samles både før og etter trening. Det kan medvirke til  å bygge opp ishockeysporten slik at det blir enda mer attraktivt å bo på Sørlandet, sier innflytteren fra Canada.

Klubbhuset vil være et påbygg på nåværende Idda Arena. Det vil være to etasjer med egen inngang og eid av KIK. Det vil inneholde møterom, kontorer, lager, område for «off ice» trening og testing, kafe/kjøkken og et lounge-område.

I tillegg til Øystein og «Mike» har KIK fått mye hjelp av Geir Helmersen. Han er profesjonell eiendomsutvikler i Din Agenda og bidrar omtrent på dugnad til klubben

Lokale bidrag til  til finansiering 🙂

Kristiansand Ishockeyklubb er tildelt 300 000 kr i støtte fra Sparebanken Sør sitt gavefond for å bygge klubbhus på Idda Arena.

– Sparebanken Sør ønsker å bidra til vekst og utvikling innenfor både idrett og kultur i landsdelen, sier Nina Meland, leder for privatmarkedet i Sparebanken Sør.

Cultiva har også tildelt et betydelig bidrag til prosjektet. Cultiva ser at et slikt prosjekt er utløsende for andre private aktører og fokuserer på mulighetene for å forbedre levekårene i bydelen Idda Arena ligger i.

Fra tidligere har klubben 300 000 kr på bok til utstyr tildelt fra Spareskillingsbanken som skal benyttes til klubbhuset. Det jobbes stadig med å hente flere støttespillere.

– Det kan fort bli litt dugnad på våre medlemmer for å få innredet klubbhuset, men vi har nå tilstrekkelige midler til å sette i gang. sier Øystein. Både spillemidler og momsrefusjon slår inn til klubbens fordel. Nå sjekker vi om noen har ledig kapasitet til byggearbeidet, og med litt flaks så er vi i gang om ikke så lenge, avslutter en strålende entusiastisk styreleder.

Tekst og bilder: Andreas Myhre/Jan Harald Rismyhr

En entusiastisk og opplagt prosjektleder for klubbhus og styreleder i KIK Øystein Liebermann
Arkitekt i Trollvegg og hockeytrener Michael Befus på sitt kontor
Regionbanksjef PM i Sparebanken Sør, Nina Sørensen